Ber NTNU-studenter om hjelp: Hvor bør opprettsnæringen være i fremtiden?

Skal veksten i norsk havbruk skje langs norskekysten eller på land? Det er det store spørsmålet under årets Brohodekonferanse.

Her blir det arrangert en stor konferanse i oktober.  

Nyheter

Den blir arrangert på Frøya kultur- og kompetansesenter onsdag 30. og torsdag 31. oktober med tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen som konferansier. 

Nytt fra i år, er at den har blitt slått sammen med Havbrukskonferansen. Temaet er hvordan norsk havbruk vil se ut i 2030. Ett spørsmål som vil bli tatt opp, er om veksten skal skje langs norskekysten eller på land som i Asia og USA.


 

Politikk og forskning

Blant foredragsholderne vil tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre, snakke om «Næringspolitikk og havbruk», forteller arrangøren i en pressemelding.

Runar Sivertsen fra SalMar/Ocean Farming kommer også for å snakke om erfaringene de har gjort seg med deres nyvinning – Ocean Farm 1, ute i Frohavet. I tillegg vil Kina være representert, med Professor Shuanglin Dong fra China Ocean University. Han skal vise de nyeste utviklingene av sjøbasert havbruk med Atlanterhavslaks i Gulehavet.


 

Studenter foreslår nye løsninger

Det er Brohode havbruk 2050 som står bak arrangementet. De ønsker å gjøre havbruksnæringen bedre rustet for framtiden. Den første konferansedagen vil ha et politisk fokus, mens den andre vil være dedikert til forskningsbasert næringsutvikling.

I forkant vil studenter ved NTNU benytte anledningen til å besøke havbruksanlegg i Øyregionen. De vil også få mulighet til å bruke sin kompetanse for å komme med løsninger til utfordringer de får utdelt. Målet er å koble studenter og stipendiater til næringen og samtidig bidra med nye måter å tenke på som kan være av interesse for bedrifter og samfunnet.


Hadde sjømatministeren som gjesteforeleser

– Dette er fremtiden vår

Verken Anna eller Ronja angrer på at de valgte havet som yrkesvei.