Guri Kunna starter to typer leder-utdanning fra neste skoleår

Guri Kunna vg skole skolested Frøya.  Foto: Hitra-Frøya

Nyheter

Guri Kunna videregående skole skal fra skoleåret 2020-21 tilby lederutdanning. Målet er å utvikle ledere for havbruksindustrien og skal skje i samarbeid med Ytre Namdal fagskole.