Store forskjeller mellom Hitra og Frøya i antall eldre på sykehjem

Nyheter

Nye tall viser at 46 innbyggere over 80 år fra Frøya bor på sykehjem. Dette utgjør en andel som er klart større enn snittet.