- Det er historisk for en urfolkskvinne

Nå har du mulighet til å lære noen ord på spansk fra to profilerte politikere fra Guatemala.

Miriam Aclima Baglund skal ta imot to politikere fra Guatemala. 

Nyheter

Norsk Folkehjelp får besøk av Thelma Cabrera og Vicenta Jerónimo. Lørdag 26. oktober er det mulig å møte dem etter språkkafeen på frivillighetssentralen på Sistranda eller på språkkafeen på Innsia Kulturshus på Gammelskolen på Strand søndag 27. oktober.  

- Her er det mulig å lære bort litt norsk og lære noe ord på spansk gjennom språkspillene vi har. Tema som vi vil komme inn på er ivaretagelse av rettigheter til land i områder der det planlegges å bygge vindkraftanlegg eller vannkraftanlegg, skriver Miriam Aclima Baglund, leder for Norsk Folkehjelps lokallag på Hitra og Frøya i en e-post til lokalavisa.


 

Stilte til valget i år

Telma Cabrera stilte som presidentkandidat for Movement for the Liberation of Peoples (MLP) ved valget i år og fikk ti prosent oppslutning.

- Det er historisk for en urfolkskvinne i Guatemala, skriver hun.

Vicenta Jerónimo kom inn som partiets eneste parlamentsmedlem ved valget.

- MLP er et parti som springer ut av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Codeca, landets største organisasjon for småbrukere som jobber for å forbedre situasjonen for urfolk, retten til jord og menneskerettigheter.


 

Kjemper for elektrisitet til alle

Codeca har kjempet i mange år for nasjonalisering av elektrisitetsproduksjon og forsyning. Privatiseringen av E-verk har blant annet ført til store prisøkninger til fortjeneste for utenlandske selskaper. Nå kjemper de for at elektrisitet skal bli en rettighet for alle. I denne kampen blir organisasjonen og ledere forfulgt. Vicente fikk først en dom på fire års fengsel, men ble så frifunnet i fjor. Samme år ble seks medlemmer i Codeca drept.

- Thelma og Vicenta ønsker å møte lokale grupper, organisasjoner, politikere og Norsk Folkehjelp for å fortelle om sin kamp. De ønsker å bli hørt når det gjelder lønninger for landarbeidere, fordeling av jord, store gruveprosjekter og vannkraftverk, privatisering av vann og elektrisitetsforsyning, og om rettigheter for urfolk og for kvinner.

Thelma og Vicenta ønsker å høre hvilke erfaringer vi har i Norge om lokale reaksjoner mot sentralt styrte utbyggingssaker, om høringsrett, om hjemfallsrett, om kommuneskatt i «kraftkommuner», og om urfolksrettigheter i norsk naturressursforvaltning.