Har funnet to 10.000 år gamle boplasser i Nessadalen

Det er gjort funn av det som trolig er to boplasser fra eldre steinalder i Nessadalen, utbyggingsområdet for vindkraftverket på Frøya.

Fylkeskommunens befaring bekrefter nå at utbygginga trolig har berørt to boplasser fra eldre steinalder  Foto: Ola Vie

Nyheter

Det går fram av en rapport fra Trøndelag fylkeskommune seksjon kulturminner, som lokalavisa Hitra-Frøya har bedt om innsyn i. Fylkeskommunen ønsker nå å undersøke funnene nærmere.