Karriere

Slik gjorde Trine overgangen fra skole til arbeid lettere

Da Trine Vuttudal (22) skulle skrive bachelor arbeidet hun 80 prosent i en barnehage ved siden av studier.

Trine Vuttudal ønsker å gi Hedvig Olive Nordbotten Liland og de andre barna i barnehagen en meningsfylt hverdag. 

Nyheter

Hvordan klarte du å kapre jobben?

- Da jeg studerte var jeg i praksis i Fillan barnehage og jeg syntes det var en veldig fin arbeidsplass. Jeg ble godt mottatt fra første stund og vil rose min praksislærer Wenche Mastad fordi hun gav meg utfordringer, og jeg fikk kjenne på mestring.