Tilbakeblikket

"Da Borghild, Ole og jeg var fotballsupportere"

Dette bildet viser Titrans fotballag i 1992:Bak fra venstre: Steinar Gaustad, Jens Heien, Tor Anthonsen, John Arnfinn Anthonsen, Hjalmar Haavik, Per Inge Inderhaug.Foran: Martin Gaustad, Ketil Iversen, Finn Arne Blomsø, Knut Brun Larsen, Arne Nesset og Kjell Hansen. (Bildet tilhører Jens Morten Gaustad) 

Nyheter

Denne gang har vi funnet fram Johanne Bay Christensens minner om fotballkampene på Titran.