Kommentar

- Hitraaksjonen endret Norge for alltid. Frøyaaksjonen er i ferd med å gjøre det samme.

Likhetstrekkene mellom den historiske Hitraksjonen og den pågående Frøyaaksjonen blir tydeligere og tydeligere.
Nyheter

Kommentar

Å ha mot til å ville noe. Å ha mot til å stå i stormen selv om storsamfunnet mener noe annet. Å ha mot og ikke minst utholdenhet til å oppnå forandring.