Kun Frøyafestivalen får redusert støtte

Nyheter

Rådmannens kuttliste inneholdt mange punkter som berører støtte til kultur, idrett og næringsliv. Denne listen er betydelig endret etter politikernes behandling. Festivalstøtten ble diskutert i flere runder. Ap ønsket å holde den på nivå med i dag, Rødt ville fjerne den helt, mens flertallsgruppen går for en reduksjon fra 300.000 til 235.000 kroner. De spesifiserer også hvordan støtten skal fordeles, og med den flertallsinnstilingen som ble vedtatt vil de kun være Frøyafestivalen som får redusert kommunal støtte.