Tilbakeblikket

MK Stølvåg på fiske

Nyheter

Sigbjørn Larsen har i sine fotoarkiver funnet to bilder tatt av mannskapet på MK Stølvåg, St 82 NF, under Lofotfisket vinteren 1939, altså for vel 60 år siden.