Disse blir det nye trafikkrådet

Nyheter

Frøya kommune har valgt nytt traffikråd. Dette rådet skal jobbe spesielt mot samferdselstilbudet og kollektivtrafikken, og er blant annet en høringsinstans når det innføres nye ruter. Øyene i øyrekka har alltid vært representert i dette rådet. Nytt er at Sør-Frøya får en egen representant (tidligere har det vært en representant for hele fast-Frøya)