Bevilger 200.000 kroner til ung fisker

Sørburøya  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Truls Johansen, Sørburøya, har søkt om støtte på 200.000 kroner fra Frøyas kommunale næringsfond.