Aud Karin (68) arbeider dag, kveld og natt ved sykehjemmet. På fritiden er hun vaskehjelp for barnebarn, oldebarn og tantebarn

Peggy Kristin Søreng Bogø kjenner mange som fortjener lokalavisas julestjerne, men én person som ofte blir glemt er mammaen Aud Karin Bogø.

Aud Karin Bogø fikk lokalavisas andre julestjerne.  

Nyheter

Hun er 68 år og arbeider dag, kveld og natt som helsefagarbeider ved Frøya sykehjem. På fritiden er hun vaskehjelp for barnebarn, oldebarn og tantebarn.