Disse politikerne skal følge de enkelte skolene og barnehagene

Dordi Hammer blir politisk representant i samarbeidsutvalget for Frøya ungdomskole 

Nyheter

Frøya kommunestyre har valgt politiske representanter til samarbeidsutvalgene ved de enkelte skolene og barnehagene på Frøya. Følgende er valgt (vararepresentant i parentes)