Disse seks blir medlemmer i det nye eldre- og brukerrådet

Hans Ulrik Hammer 

Nyheter

Eldrerådet og brukerrådet i Frøya kommune blir fra i høst slått sammen til ett råd. Frøya kommunestyre har valgt følgende medlemmer (personlig vara i parantes):