Får ja til flytebrygge

Nyheter

Lars Kjærvik har søkt om å få bygge en kaifront og legge ut flytebrygge fra sin naust på Titran. Naustet ligger i Yttersundet, og søker viser til at det ikke er tilgjengelige plasser i fellesanlegg på Titran. Formannskapet i Frøya har vurdert at fordelen med tiltaket er større en ulempene, og gir dispensasjon.