- Jeg tenkte folks godhet i juletider kun var et uttrykk for deres egen dårlige samvittighet

Fra sidelinja

Kristina Kaald, født 1987 - utdannet journalist fra Hestvika. 

Til syvende og sist er det ikke makt, ikke skjønnhet eller rikdom som gir uttelling, men å ha nære relasjoner.

Nyheter

Fra sidelinja av Kristina Kaald