De har levd i uvisse i en årrekke:

- En uheldig og uønsket situasjon

Etter nær ti års kamp sto ungdommer og foreldrene i fjor fram for å be om framdrift i bygging av Ungbo. Sandra Steingrimsen,Siren Madelin Johansen, Elisabeth Johansen, Siv Helen Faxvaag, Nina Merete Brevik, Sigrid Marita Faxvaag og Trond Ole Faxvaag.  Foto: Trond Hammervik

Dette anses som en uheldig og uønsket situasjon for de det gjelder.

Nyheter

Hitra kommune skal bygge boliger for unge, psykisk utviklingshemmede. Det er det tverrpolitisk enighet om. Men likevel har det gått omlag ti år siden planene ble lansert for første gang, uten at det ennå er igangsatt bygging. Grunnene er flere. I det helt ferske økonomiplanen for Hitra kommune var boligene påtenkt fra 2022, men et vedtak i kommunestyret sist uke kan gi raskere framgang.