Vil dekke inn million-smellen i Sentrumsparken på annen måte

Sentrumsparken i Fillan ble over en million dyrere enn planlagt. 

Nyheter

Politikerne i formannskapet har tidligere uttrykt seg svært kritisk til at kostnadene ved bygging av Sentrumsparken i Fillan sommer ble langt dyrere enn budsjettert. Det var bevilget en ramme på 3.193.750 kroner til utbygginga. Sluttregninga er i følge rådmannen over 1 million kroner høyere. Det er også vedtatt at saken skal oversendes kontrollutvalget.