Hærverk på åtte anleggsmaskiner i vindkraftområdet

Byggeleder Vidar Tøtlandsmo ved en av maskinene som er tilgriset.  

Nyheter

Da anleggsfolket på Frøya vindkraftverk kom tilbake til første arbeidsdag etter nyttår, kom de seg ikke inn i anleggsmaskinene. På åtte maskiner var låsene limt igjen.