Forlot nachspielet med over to i promille. Festkameratene ga ulike forklaringer på hva som deretter skjedde

Nyheter

En ung hitterværing er i Fosen tingrett dømt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.