Tre båter fra Frøya og Hitra forliste - 18 lokale fiskere omkom

Tirsdag er det 100 år siden "Den andre Titranulykka"

Lokalsamfunnet på Dolmøya ble hardt rammet av ulykka i 1920. Seks av de åtte som omkom da ”Forsøk” forliste var etter all sannsynlighet bosatt på Dolmøya på ulykkestidspunktet.(Foto: Kystmuseet i Sør-Trøndelag/Widerøes Flyveselskap 1962). 

”En ulykke, hvis omfang man endnu vanskelig ikke kan ha oversigt over, har nat til i gaar hjemsøgt vaar fiskeflaate”.

Nyheter

De som omkom om bord på ”Tordenskjold”,

"Prøven”  og ”Forsøk" – alder og familieforhold

Fylkesmannen laget en oversikt over de omkomne på båtene fra Frøya og Hitra etter ulykken vinteren 1920. Opplysningene i denne oversikten tegner et bilde av tragediens omfang: