Vil skjerme for mer av lysutstrålinga mot bakken

Her er TrønderEnergi Kraft AS sitt kart med nytt turbinoppsett for Frøya vindkraftverk og forslag til såkalt perimetermerking 

Nyheter

Som tidligere omtalt, har Luftfartstilsynet bestemt at seks av vindturbinene i Frøya vindkraftverk skal merkes med det som kalles "høyintensitets hinderlys type B". Dette er hvite lys som skal blinke mellom 40 til 60 ganger i minuttet. Det er en annen type lyssetting enn de røde hinderlysene som er kommet på Hitra 2, den siste utbyggingen på Hitra.