Det nye, store kloakk-anlegget kan bli lagt hit

Denne tomta ved Hamarvik næringspark pekes ut som den aktuelle for å bygge stort renseanlegg. 

Nyheter

Frøya kommune har utredet ulike alternativer for avløpsrensing i området Flatval - Hammarvika - Sistranda. Det er vurdert om området skal betjenes med ett eller to større renseanlegg, og hva slags type rensing som skal velges.