Får bygge tilbygg, men ikke anneks

Nyheter

Hus og Hyttaplan AS har på vegne av Grethe H. Fureberg og Bernt J. Berg Nielsen søkt om to tiltak på deres fritidseiendom ved Dolmsundet. Det søkes om tilbygg på eksisterende fritidsbolig, og et anneks (frittstående bygg) på eiendommen.