Har hatt flere byggeprosjekter på Frøya. Nå ligger de an til å få den store helseutbyggingen

Nyheter

Da anbudsrunden for Morgendagens omsorg på Frøya gikk ut, hadde kommunen mottatt 2 tilbud som lå innenfor rammen som er satt til 390 millioner kroner.