Førstereisgutt Ulmar:

- Kameratene heime fikk seg fortalt fargerike historier om livet om bord

Derfor fikk vi en kinintablett og en skvett gin hver dag. Det var det forebyggende tiltaket

Nyheter

Ulmar Ulvan (89) har gjort mer her i verden enn å spille til dans. Hans første befatning med arbeidslivet var som førstereisgutt i utenriksfart for 70 år siden. - Visst var det en utfordring for de nykonfirmerte guttene å reise heimefra, men jeg minnes det likevel med glede.