Bil kjørte i grøfta

Nyheter

Politiet meldte klokka 10: 50 at det har vært en ny kollisjon på fv 714 over Hitra. To biler har kollidert ved Neverlivatnet. "Det er ikke meldt om alvorlige personskader."

Politiet har nå kommet med en rettelse. Det var kun en bil involvert. Dette har kjørt i grøfta. Bilføreren blir nå tilsett av helsepersonell. Alle nødetater er på stedet.Hitra-Frøya oppdaterer