Tilbakeblikket

Styrte Hitra for 30 år siden

Hitra formannskap, 1988 - 1991 

Nyheter

Det var kommunestyrevalg høsten 1987. Egil Hestnes ble valgt til Hitras nye ordfører fra 1.1.1988 med Louis Akseth som varaordfører.