43 veier på Frøya skal vurderes for privatisering

Buaveien er en av de lengste veiene på lista 

Nyheter

Hva skal skje med de kommunale veiene i Frøya? Dette har vært et politisk tema siden kommunestyret bestilte en plan i desember 2016. Skal en del veier privatiseres? Hvilke kriterier skal gjelde for at at kommunen skal forbli vei-eier. Og hvilke veier skal det så brukes penger på å vedlikeholde og oppruste?