Det var et sjokk for Bertil og Bodil da de oppdaget at det er planlagt et steinbrudd rett ved hytta

I over et år har planleggingen foregått uten at Bodil og Bertil har fått noe informasjon 

Nyheter

Det er igangsatt en planprosess for å etablere et steinbrudd med tilhørende kaianlegg på Haltland på Sandstad. Steinbruddet og kaianlegget vil ligge vis a vis Lerøy Midt sin fabrikk på Jøsnøya. Berget i området inneholder sandsteinen arkose som er mye brukt til veibygging, asfalt og betongtilslag. Kun en annen plass i Trøndelag utvinnes det arkose og det er ved Ottersbo pukkverk på Ørlandet.