- Når nye ungdommer går inn i det bestemte huset, så er det ikke for å gå på kaffebesøk

Vaktselskapet Alpha Security har siden forrige fredag vært hyret inn for å trygge situasjonen på Rabben dag og natt.  

Nyheter

Den siste uka har et vaktselskap hatt fast base på Rabben, og de har blant annet hold øye med gangveien slik at foreldre skal våge å slippe sine skolebarn til fots til og fra skolen.