Trosser anbefaling

- Ingenting er bedre enn at ungdom vil bygge i grendene

Lene Dahlø Skarsvåg 

Nyheter

Frøya formannskap behandlet tirsdag en søknad fra Adrian Måsøval om å få bygge enebolig på Strømskaget på Sør-Frøya. Tomta ligger i et LNF-område, og administrasjonen hadde innstilt på at det ikke skulle gis dispensasjon. Både fylkesmann og fylkeskommunen hadde i sin høring frarådet dispensasjon.