Rydder før fuglene tar over

Siri Borthen Flatås og Bentein Mortensen Landrø var overrasket over alt det de fant, da de var med på plastrydding utenfor Mausund i 2018.   Foto: Arkiv

Nyheter

Det blir arrangert plastryddeaksjon i Froan helga 20. til 22. mars før fuglene flytter inn på øyene.

Det er et landsomfattende ryddeprosjekt som oppfordrer til opprydning før hekketiden starter.

Plastryddeaksjonen ble for første gang gjennomført våren 2015 og har ved hjelp av ulike støtteordninger blitt videreført til ulike steder i Norge. Aksjonen denne helga er det Mausund Feltstasjon som står bak.


Tom for penger - Nick og fem andre mister jobben som kystrenovatør

Nå håper han politikerne klarer å skaffe til veie mer penger


Fredet område

Fra 1. april blir det ferdelsesforbud i Froan, da det er et leve- og yngleområde for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. På arrangementets Facebook-side står det at området trues av at det hoper seg opp med plast som en følge av havstrømmene som treffer området.

Hvert år dør minst en million sjøfugler på verdensbasis på grunna av marine forsøpling. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn i gammelt tauverk. Dette fører til store lidelser. De sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Arrangørene har fremdeles behov for flere frivillige til denne helga, og anbefaler alle som ønsker å bli med, å trykke på skal på arrangementet på Facebook. På den måten har de en oversikt over hvor mange som dukker opp.


- Faktisk mye verre enn jeg hadde trodd

Støtter feltstasjonen med mye penger