Får bygge bolig i landbruksområde

Roman Lund  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Roman Lund har søkt om å fraskille tomt og bygge bolig på Haugen, ved Badstuvika på Inn-Hitra. Tomta ligger i et landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) og det kreves dispensasjon fra kommuneplanen. Tomta berører ikke dyrkamark, men fylkesmannen har likevel frarådet at det gis dispensasjon, i og med at man da kan få en "bit-vis utbygging av et sammenhengende jordbruksområde".