- Det handler kanskje om å bruke likestillingen til å ta plass i samfunnet

Ta din rettmessige plass i samfunnet, er oppfordringen til kvinner fra de som forbereder markering av Den internasjonale kvinnedagen på Fillan.

F.v. Bergitte Stormo , Jann Krangnes, Bjørg Brasøy og Monica Mollan under forberedelsene til markeringen av Den internasjonale kvinnedagen 8.mars. 

En rørlegger-lærling tjener bedre enn mora som har jobbet på sykehjemmet i mange år

Nyheter

Det blir politisk markering av Den internasjonale kvinnedagen 8. mars på Frivilligsentralen i Fillan.