Her er kuttlista: Innbyggere og ansatte vil merke kuttene på mange områder

Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland 

Nyheter

Kommunestyret gjorde før jul et budsjettvedtak som innebærer at man i dette inneværende året må redusere drifta med 11,5 millioner, og på sikt få til en drift av organisasjonen som kostet 20 millioner mindre i 2019.