Ny klage avvist i Kjerknessaken

Nyheter

Etter flere runder med politisk behandling, opphevet fylkesmannen vedtaket om å gi Kama Eiendom tillatelse til å bygge rekkehus med 30 boenheter på Kjerkneset ved Aurn i gammel-Fillan.Saken kom til ny behandling i teknisk komite, og med en mer begrunnet forklaring på hvorfor politikerne vil gi tillatelse, ble det fattet nytt vedtak.

Men også dette vedtaket er blir påklaget av naboene Mateusz Narbut og Maren Hjelmeland. Denne klagesaken ble behandlet i kommunens nye plankomite sist uke. Her kom man til at klagen ikke inneholdt noen nye momenter for saken, og ble avslått.


 

Derfor går saken en siste gang til fylkesmannen, og hvis han godkjenner kommunens vedtak, så har Kama Eiendom den byggetillatelsen de trenger for å sette i gang.