Vil sette opp bensinanlegg og utvide parkeringsplass

Faksimile fra søknaden 

Nyheter

Johnsson og Aarsund Eiendom (Mjosundet) har kjøpt Titran rorbuer. De har søkt om en rekke tiltak som krever dispensasjon fra kommuneplan og strandsonelov. De vil legge ut flytebrygge, sprenge ut et areal på eiendommen for å få større parkeringsplass, samt sette opp et bensinanlegg. Opprinnelig ønsket de å bruke sprengtmassen til å bygge en mindre molo. Fylkesmannen uttalte seg sterkt i mot å gi tillatelsene, og tiltakshaver har trukket søknaden om å bygge molo.