Ber folk ringe i stedet for å møte opp personlig

Kjell Roar Sæther  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Hitra kommune har i dag innført begrensninger på besøk på rådhuset.