Heimekarantene og forbud mot sammenkomster

Hitra innfører samme restriksjoner

Nyheter

Hitra-Frøya har tidligere i ettermiddag videreformidlet den nye forskriften og pålegget Frøya kommune har innført for å bremse korona-smitten.

Nå har Hitra kommune gått ut med akkurat samme pålegg.

Det ene gjelder folk som har vært på innlandsreise til fylkene sør for Dovre. Disse skal i to ukers heimekaranteneDen andre er en forskrift som forbyr private sammenkomster der folk fra forskjellige husstander er samlet over lenre tid