Foreldre fortviler over flere utfordringer ved dagens barnehageordning på Hitra.

Foreldregruppa ved Fillan barnehage har flere innspill til hvordan de mener barnehageordninga på Hitra kan fungere bedre., 

Nyheter

Barnehage og barnehageplass har lenge vært et diskutert tema på Hitra. Nå ønsker foreldregruppa ved Fillan barnehage å legge fram det de mener er utfordringer med dagens ordning.