Vil selge del av boligfeltet til privat utbygger

Fra reguleringsplan for Beinskardet, del 3 

Nyheter

Frøya kommune har regulert en utvidelse (Del 3) av Beinskardet boligfelt på Sistranda. Totalt har den nye delen et boligareal på ca 21 dekar. Da kommunestyret i 2017 vedtok å bygge ut infrastrukturen til området, ble det samtidig sagt at man skal vurdere å legge ut deler av området til salg til private utbyggere.