Den lokale korona-situasjonen per nå

Nilsberg og Kristiansen 

Nyheter


I går fortalte lokalavisa blant annet om at næringslivet på øyene har stilt opp og supplert helsevesenet med smittevernutstyr. Bare fra Salmar ble det donert 10.000 munnbind og 2000 engangsfrakker.


Gir 10.000 munnbind og 2.000 frakker

Vårt lille bidrag i samfunnsdugnaden, sier Frode Arntsen i Salmar. Også andre lokale bedrifter bidrar nå med smittevernutstyr til lokalt helsevesen.


Vi har stilt noen spørsmål til kommunelegene i Frøya kommune og Hitra kommune om den generelle situasjonen i øyregionen.

Svarene er mottatt onsdag ettermiddag, med oppfølgingspørsmål torsdag formiddag.


Det er så langt ikke meldt om korona-smittede på Hitra og Frøya. Er det bare spørsmål om tid før man får de første?

- Ja, det må vi regne med. Det er sannsynligvis ikke sånn at vi kan forhindre smitte i å komme til Hitra og Frøya. Det er i et helsemessig perspektiv heller ikke formålstjenlig, da vi i det tilfellet vil ha en innbyggerpool som overhode ikke har immunitet mot viruset, og vi vil kunne få mange syke hvis viruset kommer i flere bølger, som virus ofte gjør. Agendaen nå er å utsette dette lengst mulig, slik at vi unngår stort og uhåndterbart press på helse og omsorgstjenestene både lokalt og sentralt.

Hvem blir testet/ får lov til å bli testet?

- Begge kommuner følger retningslinjer fra FHI ift hvem som får testing. Per tid er dette:

· Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse

· Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

· Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

· Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

· Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Hvor mange er testet?

- Begge kommuner tester flere hver dag; overvekt helsepersonell, ingen positive enda.

Nilsberg i Hitra kommune: - Jeg har ikke nøyaktig tallet. Det har vært en håndfull hver dag siden mandag. Og det var færre i forrige uke. Så i underkant av 20 så langt.

Kristiansen i Frøya kommune: Det er utført cirka 30 tester til og med i går (onsdag)

Har dere det utstyret som trengs til testing og annet?

- Foreløpig har vi god kapasitet. Vi er også så heldige at næringslivet er behjelpelig med utstyr.

Har dere mannskap nok i helse?

-Ja, per nå har vi godt med folk i alle tjenester. Mange er rekruttert den siste uken, av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som vanligvis ikke jobber i tjenesten. Vi er imponert over velviljen folk viser til å stille opp! I tillegg ser man på muligheten for å omdisponere folk fra andre tjenester.

Ser dere at det er noen huller i (den generelle) beredskapen lokalt som kan bli kritiske områder hvis vi får mange syke?

- Begge kommuner er godt forberedt for å ta vare på de som vi beregner vil trenge ekstra oppfølging. Vi har beregninger på antall dette kan bli aktuelt for, og bygger kapasitet etter dette. I tillegg gjør alle virksomheter en såkalt kontinuitetsplanlegging, slik at man sikrer seg at tjenestene skal fungere om flere ansatte skulle bli syke og ikke kan jobbe.