Disse to skal jobbe spesielt med trafikksikkerhet

Nyheter

Planutvalget i Hitra har vedtatt at to medlemmer fra utvalget skal utgjøre trafikksikkerhetsutvalget i Hitra.