Her planlegges 52 nye boliger

Nyheter

Frøy Eiendom ved Helge Gåsø har fått en forhåndsaksept til å regulere et større område ved Hammarvikbukta på Hammarvika til boligformål. Området er på 31,2 dekar, hvorav 17 dekar er definert som landbruksareal. Lokal landbruksmyndighet har frarådet en så omfattende omdisponering av landbruksareal, men formannskapet ga likevel aksept til å utforme en plan.