Frøya-ordfører ønsker tydeligere retningslinjer fra staten

Nå vil flere kommuner i Norge at regjeringen innfører forbud mot å bruke båthavner og campingplasser, slik de har gjort med fritidseiendommer utenfor egen kommune.

Frøya-ordfører Kristin Strømskag ber om hjelp fra regjeringen.  Foto: Arkiv

Nyheter

Frøya-ordfører Kristin Strømskag mener at stenging av båthavner og campingplasser må være en vurdering som er opp til kommunes smitteansvarlige.