Dette betyr de nye pendle-reglene for anleggsarbeidere

Hitra og Frøya gikk torsdag ettermiddag ut med nye regler for å forebygge koronaspredning. Ett av punktene som ble tatt opp var pendling mellom ulike kommuner.

Kristin Furunes Strømskag.  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

I pressemeldingen står det at arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses, men hvis pendling er nødvendig må arbeidstakeren bruke egen bil og ikke offentlig transport.