- Å fortsette arbeidet er et klart brudd på vilkårene

Nyheter

I miljøplanen (MTA-planen) for byggingen av Frøya vindkraftverk står det at det skal tas spesielt hensyn til hubroen. Det er etablert en hensynssone knyttet opp til kjent hubrolokalitet, og i vilkårene står det «så langt det er mulig» skal tas hensyn til hubroens «hensynsone» i perioden 20. mars – 15. august.