Lokal undersøkelse

Hele 123 lokale bedrifter har svart på hvordan de rammes av korona

De fleste bedriftene regner med permitteringer. Noen frykter oppsigelser og i verste fall konkurs.
Nyheter

Næringsforeningene på Hitra og Frøya har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter.